WAVE Workshops on Activism and Visuality in Europe je společným projektem Platformy pro studium vizuální kultury Fresh Eye a kritika a aktivisty Nicholase Mirzoeffa. Na základě otevřené výzvy zprostředkovává vybraným účastníkům ze střední a východní Evropy možnost diskutovat a tvořivě sdílet zkušenosti s inspirativními osobnostmi, jejichž práce se pohybuje mezi poli teorie, kritiky, vizuálního umění, politického aktivismu, designu a vzdělávání a hluboce se dotýká současných společenských problémů: systémového rasismu, potlačování vědění a paměti minoritních skupin, migrace či nárůstu populismu a nacionalismu. 

Široké veřejnosti jsou zdarma dostupné záznamy veškerého programu.

info@fresh-eye.cz