Call for participants

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye ve spolupráci s vizuálním kritikem a aktivistou Nicholasem Mirzoeffem vyhlašuje výzvu k účasti na dvoudenním online programu seznamujícím s fenomény, principy a strategiemi současného vizuálního aktivismu. WAVE: Workshops on Activism and Visuality in Europe se uskuteční online 19. a 20. 11. 2021 a nabídne intenzivní program obsahující workshopy, moderované diskuze a sdílení příkladů dobré praxe, jež povedou inspirativní kritičky a kritikové, aktivistky a aktivisté, umělkyně a umělci, jejichž tvůrčí práce je silně provázána s řešením aktuálních, především lidskoprávních a sociálních globálních problémů, jimiž jsou rasismus, migrace, nárůst populismu nebo udržování komunitní paměti. V průběhu dvou dnů se účastníci seznámí a budou spolupracovat s osobnostmi, jakými jsou kritik Nicholas Mirzoeff (USA), politická socioložka Alana Lentin (AU), spisovatel a designér Justinien Tribillon (FR/UK), filozofka Francesca Martinez Tagliavia (IT), vizuální umělkyně Bahar Behbahani (IRN/USA) či aktivistka a spisovatelka Houria Bouteldja (DZ/FR).

Do programu bude vybráno 15 zájemců z regionu střední a východní Evropy. Vítáni jsou účastníci z kulturního, uměleckého, neziskového a vzdělávacího sektoru, jimž bude program nabídnut zdarma. 

Přihlásit se k účasti je možné formou zaslání krátkého motivačního dopisu či krátké videoeseje v anglickém jazyce, jež představí vztah zájemkyň a zájemců k oblasti vizuálního aktivismu.

Deadline přihlášek: 15. 10. 2021
Adresa pro zasílání přihlášek: pavla@fresh-eye.cz

Široká veřejnost bude mít možnost seznámit se s obsahem všech workshopů a diskuzí prostřednictvím videoarchivu webových stránek www.fresh-eye.cz.